Behöver du måla om ditt hus? Då bör också panelen ses över. Det kan ofta gömma sig rötskador bakom färgen. Åtgärdar man detta i tid förhindrar man mer omfattande skador.

Tidigare utförda projekt...