Vi jobbar även mot företag. Det kan t.ex. vara att bygga kontor eller samarbete med andra större byggbolag.

Tidigare utförda projekt...