GDPR

Jag samtycker till att mina personuppgifter i form av namn, adress, e-postadress, telefonnummer och personnummer får behandlas av Bröderna Hellström Bygg AB för följande ändamål:
Syftet med behandlingen är att avtal och fakturering behöver inehålla peronuppgifter och då finnas i vårt affärssystem, även för exempelvis att fullfölja eventuella garantiåtaganden eller att vi ser kunden som en fortsatt potentiell kund i framtiden.
Uppgifterna kommer att användas för ovanstående ändamål och i enlighet med detta samtycke. Den rättsliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter är att du har gett ditt frivilliga samtycke. Vi delar inte dina personuppgifter med tredje part.
Bröderna Hellström Bygg AB, med organisationsnummer 559068-1556 är personuppgiftsansvarig. Du hittar Bröderna Hellström Bygg AB integritetspolicy på www.brodernahellstrom.se
Samtycket är giltigt tills vidare. Du har rätt att när som helst ta tillbaka ditt samtycke. Detta gör du genom att kontakta Bröderna Hellström Bygg AB till info@brodernahellstrombygg.se eller 070-5080150. Vi kommer i så fall upphöra att behandla personuppgifter som vi har samlat in med stöd av detta samtycke. Uppgifter om ingår i resultat som redan har åstadkommits kommer dock inte att påverkas av att ditt samtycke återkallas. Vissa uppgifter kan även komma att arkiveras i enlighet med svensk lag. Du har rätt att få information om de personuppgifter vi behandlar om dig. Du har också rätt att få felaktiga personuppgifter om dig själv rättade. Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter kan du kontakta oss. Du har även rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten (Datainspektionen) om du tycker att vi behandlar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt.